Tűzoltó készülékek

Tűzoltó készülékek

Tűzoltó készülékek

A Zenit Logisztikai Eszközök Kereskedőháza Kft. évtizedek alatt gyűjtött tapasztalata alapján állította össze termékválasztékát úgy, hogy a teljes logisztikai ellátási láncban szakértő partnerként tudjon szerepelni.  A nagy ipari raktáraktól a kisebb üzemi területeken át a KKV szektorban tevékenykedőkig minden szinten segítségére tud lenni partnereinek. Professzionális termékei időtállóak, stabilak és mindig az adott cég igényeihez alakíthatók. Legyen szó állványrendszerről, anyagmozgatásról, csomagolásról, öltöző berendezésről vagy hulladékgyűjtésről.  A széles választéknak és az alacsony rendelési mennyiségeknek köszönhetően a Zenit Kft. a fenti területeken felmerülő problémákra akár a háztartások szintjén is praktikus megoldásokkal tud szolgálni. Miután a logisztika által körülhatárolt területen és tevékenységeknél kiemelten fontos szempont a biztonság, minden termékkategóriájában különös gonddal válogatja meg beszállító partnereit. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csupán a nagy rendszerek telepítésére van igény pl. egy raktár csarnokban, hanem a kiegészítő termékeket is szeretik az ügyfelek ugyanattól a beszállítótól megrendelni, hiszen ez egyszerűsíti a folyamatokat. Ilyen kiegészítő, ám annál fontosabb termék pl. a tűzoltó készülék.
 
A tűzvédelem és az esetleges káresemények megelőzése minden vállalkozásnak és magánembernek elemi érdeke. Részletesen az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról tartalmazza mindazt, amit a témával kapcsolatban figyelembe kell venni. Már az épületek tervezésénél be kell tartani a tűzvédelmi követelményeket, de bővítéskor, átalakításkor, felújításkor is. A különböző gépek, berendezések használata során vagy anyagok előállításakor, tárolásakor, használatakor is követni kell az előírásokat. A rendelet megszabja az egyes előírt tűzvédelmi rendszer beépítését, fenntartását és esetleges átalakítását is. Külön szabályozza a rendelet a szabadtéri rendezvények tartását.
 
A meghatározott tűzvédelmi követelményeket értelemszerűen életvédelmi, közösségi-és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében kell megvalósítani. A rendelet az anyagokat veszélyességük szerint robbanásveszélyes, tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba sorolja. Külön fejezetben foglalkozik a tűzterjedés elleni védelemmel, a tűztávolság meghatározásával és a tűzszakaszok kialakításával. A tűzterjedés elleni védelemnek különböző megoldási követelményeit ismerteti a rendelet, amelyben szerepelnek a teljes tűzvédelmi rendszer kialakítására vonatkozó előírások, illetve a tűzfalak, tűzzáró lezárások követelményei.
 
Természetesen nem lehet az összes tevékenységre vonatkozóan egy rendeletben szabályozni a tűzvédelmet, ezért a létesítési követelményekben különbségek vannak amennyiben pl. lakó-üdülő, szállás, oktatási, irodai, egészségügyi, vendéglátó, kereskedelmi, szociális, művelődési, sport rendeltetésre, ipari vagy mezőgazdasági rendeltetésre vonatkoznak.
 
A rendeletnek azt az esetet is szabályoznia kell, amikor a tűz megakadályozása már nem lehetséges, viszont életbe lép a kiürítési terv. A menekülési útvonalakra is megfogalmaz előírásokat, beleértve az ott használható anyagokat, nyílászárókat stb. A tűzriadók során nem éles helyzetben tesztelhetők ezek az útvonalak és ellenőrizhető a kiürítési idő, ami pl. egy oktatási vagy közintézményben különösen fontos. Ha már oltásra kerül a sor, akkor kerülnek előtérbe azon rendelkezések, amik a tűzoltó egységek beavatkozását biztosítják. Ha ezeket betartották, akkor sem a kivonulással, sem az egységek megfelelő oltóanyaggal való ellátásával nem lehet probléma. Nem csupán a tűz, hanem a füst és a magas hőmérsékletű levegő is nagy veszélyekkel járhat, így a rendelet külön kitér arra, hogy mekkora helyiségekben milyen hő-és füstelvezetést kell biztosítani.
 
Természetesen vannak tűzvédelmi szempontból speciálisnak tekinthető építmények, amikre külön szabályok vonatkoznak, mint pl. a közúti vagy vasúti alagutak, aluljárók, de ide tartoznak a kilátók is.
 
Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az általunk végzett tevékenység veszélyességi fokával tűzvédelmi szempontból is. A megfelelő szakemberrel készítessük el a tűzvédelmi szabályzatot, és azt tartsuk is be. Legyenek meg az üzemi területen belül a menekülési útvonalak, a megfelelő tájékoztatási jelzések stb. és mindig tartsuk üzemképes állapotban a beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést és a poroltó készülékeket is.
 
A poroltó készülékek szükségességéről, darabszámáról és oltóanyag mennyiségéről is megfogalmaz előírásokat a rendelet. Nem szükségesek pl. lakásban vagy üdülő ingatlanban, azonban, ha kereskedelmi szálláshelyként működtetünk egy lakást, akkor már igen. Egy nagyobb területű családi házban ettől függetlenül nem árthat, ha szintenként, vagy a tűzveszélyesebb helyiségek közelében (pl. konyha vagy garázs) tartunk egy kisebb teljesítményű poroltó készüléket, amivel sokkal hatékonyabban tudunk kisebb lakástüzeket megfékezni, mint egyéb háztartási módszerekkel. Különösen igaz ez akkor, ha pl. akár csak a megengedett mennyiségben is, de egy többlakásos lakóház lakásaiban és garázsaiban éghető folyadékokat vagy gázokat tárolnak.
 
Nem elegendő a tűzvédelemmel egyszer, létesítéskor foglalkozni, az üzemeltetőnek a berendezések üzemszerű működését, időszakos felülvizsgálatát és karbantartását is biztosítania kell.
 
A tűzoltó készülékek esetében a karbantartást a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti vagy érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személynek kell lennie. Bár tűzvédelmi szempontból a poroltók kihelyezése tűnik a legegyszerűbben megoldható dolognak azért itt is figyelni kell néhány alapvetésre, amire egyébként az ellenőrzés is mindig kiterjed. A készüléket jól látható helyen és jól rögzítve kell kihelyezni és arra is ügyelni kell, hogy a magyar nyelvű használati utasítás szemben állva jól olvasható legyen. Fontos az is, hogy plombája és karbantartást igazoló pecsétje sértetlen legyen. Gondoskodni kell a sérült, részben vagy teljesen kiürült készülékek cseréjéről, újratöltéséről illetve szükség esetén a selejtezésről is. Az ellenőrzésekről és a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni. Általában a tűzoltó készülékek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet, de a 25kg-os vagy annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után megfelelő szakvélemény birtokában még kétszer 5 évig készenlétben tartható. A Zenit Kft. poroltó készülékei között is rendelhető egy ilyen típus, aminek töltőtömege 50kg.
 
Látható tehát, hogy a tűzoltó készülékek megrendeléséhez nagy körültekintés és szakértői munka szükségeltetik, mert ezen a területen a tűzvédelem szigorú követelmény rendszerébe kell beilleszkedni.
 
A Zenit Logisztikai Eszközök Kereskedőháza Kft. kínálatában 6 típusú poroltó készüléket találunk. Ezek mindegyike állandó nyomású készülék, amik hordozhatóak és szállíthatóak is. Oltóanyaguk megfelel az európai normáknak: ISOCONP ABC 80 oltópor. Könnyen kezelhető készülékek, amik kiváló oltási teljesítménnyel rendelkeznek.  Szelepük karos működtetésű, amin nyomásjelző műszer és ellenőrző csonk is van. Nitrogén hajtógázzal működnek és fontos tudni, hogy szakaszosan is működtethetők. Nagy előnyük továbbá, hogy igen széles hőmérsékleti tartományban biztosított használatuk: -20 Celsius foktól +60 Celsius fokig. A készülékek üzemi nyomása +20 Celsius fokon 15bar. A különböző méretű poroltó berendezések különböző töltőanyag mennyiséggel rendelkeznek. A Zenit Kft-től rendelhető: 1kg, 2kg, 4kg, 6kg, 12kg és 50kg oltóanyaggal ellátott készülék is. A minimális rendelési mennyiség 1db, így akár a meglévő készülékek cseréje esetén is segítségére tudunk lenni partnereinknek. Szakértő kollégáink állnak rendelkezésükre, ha a tűzoltó készülékekkel vagy egyéb termékkategóriáinkkal kapcsolatban olyan kérdésük merülne fel, amire weboldalunkon nem találnak kielégítő válaszokat.  Webshopunkban pedig mindig frissülő akciós ajánlatunkkal várjuk.